Reklamace

1. Pokud smluvní strana po přechodu vlastnického práva na zboží na smluvní stranu zjistí, že zboží má fyzické vady, může smluvní strana podle vlastního uvážení:
a) využít záruční servis přímo v servisech uvedených Ručitelem nebo provést reklamační řízení prostřednictvím Prodávajícího (platí pro zboží, na které se vztahuje záruka).
b) uplatnit u prodávajícího reklamaci z titulu záruky za vady (právní základ – občanský zákoník).
c) V obou případech by se smluvní strana měla obrátit na reklamační oddělení prodávajícího na adrese reklamace@belininabytek.cz s informací o tom, jakou cestu zvolil, a určit další průběh reklamačního procesu. V případě reklamace z titulu záruky za vady by měla smluvní strana zejména uvést, v čem podle jejího názoru vada zboží spočívá, kdy byla zjištěna a co smluvní strana od prodávajícího požaduje. Spolu s reklamovaným zbožím musí prodávajícímu zaslat sadu příslušenství přiloženou ke zboží a v případě využití záručních služeb prostřednictvím prodávajícího – vyplněný záruční list.
2. Prodávající informuje smluvní stranu o způsobu vyřízení její reklamace. Pokud reklamaci adresovanou Prodávajícímu neuzná, uvede důvody svého rozhodnutí.
3. Prodávající odpovídá ze záruky za vady pouze v případě, pokud je vada zjištěna před uplynutím jednoho roku od vydání zboží smluvní straně (čl. 568 § 1 občanského zákoníku).
4. V případě, že smluvní strana nesouhlasí s rozhodnutím prodávajícího o odmítnutí reklamace, může se smluvní strana obrátit na obecný soud.
5. V případě nákupu jednotlivého nábytku a prvků stejných systémových kolekcí společnost Belini nezaručuje barevnou shodnost předních částí, korpusů a pracovních desek / to se týká předních částí, korpusů a pracovních desek, stejně jako barevného skla/ a prvků z přírodních a technologicky zpracovaných materiálů, jako je dřevo, kámen, kůže, ocel a hliníkové prvky přírodní barvy, stejně jako lakované, natřené apod. Proměnlivost odstínů souvisí s různými technologickými a výrobními šaržemi, vizuální jedinečností přírodních prvků a obchodními změnami zavedenými výrobci komponentů, na které společnost Belini nemá žádný vliv. Zpracované nábytkové materiály skládající se z několika komponentů, jako jsou nábytkové desky, HDF desky, nábytkové přední části, molitan, pěny, pryžové prvky atd., mají své rozměrové technologické tolerance v souladu s normami výrobců. To je třeba mít na paměti zejména při montáži nábytkových skříní, korpusů a následně celých nábytkových sestav. Rozměry jednotlivých nábytkových dílů i celého nábytku se mohou lišit v rozmezí +/- od rozměrů uvedených na technických výkresech společnosti Belini. Čím více součástí nábytek obsahuje, tím více se může lineární rozměr lišit od rozměru na technickém výkresu. Z tohoto důvodu je třeba věnovat zvláštní pozornost všem druhům konstrukčních rozměrů v místnostech /dutiny, příčky nebo finální stěny/ a konečnému vybavení nábytkových sestav /kuchyňské pracovní desky, další dekorativní prvky, zakončení/. Tyto rozdíly nejsou důvodem ke stížnosti, ale vyplývají pouze z výše popsaných věcných specifik.
6. V případě, že výrobce stáhne z distribuce určitý spotřebič nebo kus nábytku, nabídne společnost Belini technicky a esteticky rovnocenné zboží za cenu, která nebude nižší než cena staženého zboží.
7. Prodávající má v případě reklamace podané smluvní stranou 14 pracovních dnů na její posouzení.