1. DORUČENÍ
1.1 Objednané zboží se dodává na místo a způsobem popsaným v kupní smlouvě.
1.2 Dodací lhůta zahrnuje dobu potřebnou k odeslání objednaného zboží a dobu potřebnou k jeho dodání.
1.3 Dodací lhůty jsou uvedeny na kartě výrobku. Dodací lhůta závisí na kategorii zboží, druhu dopravy, typu zásilky, adrese příjemce a zvoleném způsobu platby.
1.4 Dodání zboží je realizováno pojištěnou zásilkou prostřednictvím kurýrní společnosti spolupracující s prodávajícím.
1.5 Při předání zboží kurýrní společnosti je kupující informován e-mailem a je mu přiděleno číslo zásilky pro účely kontroly.
1.6 Náklady na doručení jsou zahrnuty v ceně zboží.
1.7 Při doručení je kupující povinen posoudit vnější stav zásilky. Zásilka je vždy pečlivě a pevně zabalena do průhledné strečové fólie a zapečetěna nepřilnavými plombami prodávajícího. V případě roztržení strečové fólie, chybějících nálepek nebo viditelných stop po jejich opětovném nalepení, mechanického poškození kartonů nebo jiného zjevného poškození by měl být za přítomnosti kurýra sepsán protokol o odchylce.
1.8 Doporučujeme, aby kupující posoudil stav zboží a jeho shodu s objednávkou v okamžiku doručení kurýrem a za jeho přítomnosti. V případě zjištění vady nebo poškození zboží je vhodné sepsat za přítomnosti kurýra protokol o vadě (kurýr musí mít kopii protokolu), včetně přesného popisu poškození, a následně o této skutečnosti informovat prodávajícího. Pokud je zboží poškozeno, postupujte podle reklamačního řádu popsaného v části "Reklamace a vrácení zboží".
1.9 Náklady na dodání zboží závisí na celkovém objemu a hmotnosti objednaného zboží a lze je zjistit při zadávání objednávky a v přehledu objednávky.
1.10 Při převzetí zboží je kupující povinen potvrdit jeho převzetí. Od tohoto okamžiku se zboží stává majetkem kupujícího.
1.11 Dodání zboží se uskutečňuje pouze na území České republiky.